Nordland øker leveransene

Leveranser til petronæringen fra industribedrifter i Nordland øker mest i Nord-Norge.

I perioden 2008-2011 har leveranser fra nordnorsk industri falt fra 4 milliarder kroner til 3,75 milliarder i året. Men i den samme perioden har leveransene fra bedrifter i Nordland økt fra 1,58 til 1,83 milliarder kroner. Det viser tall fra rapporten Levert 2011, som er laget av Kunnskapsparken i Bodø.

 
Helgeland har de største leveransene fra Nordland med til sammen 853 millioner (Sandnessjøen 327 millioner, Rana 322 millioner, Brønnøy 204 millioner)

Bodø-regionen (som omfatter BIS Production Partner i Glomfjord og Nexans i Rognan) leverte for 665,9 millioner, fulgt av Harstad 175 millioner, Vesterålen 173 millioner, Narvik 126 millioner.
 
Les rapporten her:
www.kpb.no/levert