havbruksakademiet.klasse

Havbruksakademiet har fått oppdrettsundervisning 

Foto: Havbruksakademiet
Fiskeridirektoratet har gitt Havbruksakademiet undervisningstillatelse til oppdrett, skriver selskapet i en melding.

- Endelig er også vårt praktiske klasserom på plass sier Havbruksakademiets grunnlegger og styreleder, Robert Jørgensen. - Dette er en milepæl for oss, og undervisningstillatelsen vil sikre en attraktiv og realistisk akvakulturutdanning som utvilsomt vil styrke rekrutteringen til næringen.

 Sinkaberg-Hansen vil stå for driften

- Samarbeidet med næringen har vært avgjørende for å på plass denne tillatelsen, og vi har inngått samarbeidsavtale med Sinkaberg-Hansen som har lokaliteter og landbase i nær tilknytning til skolen, sier Havbruksakademiets rektor Alexander Halsen.

- Sinkaberg-Hansen vil ha ansvar for den operative driften av undervisningstillatelsen, mens Havbruksakademiet vil ha ansvaret for undervisningen på lokalitetene. Sinkaberg-Hansen innfrir på alle de områder vi ser på som viktig for å heve kompetansen i næringen på en bærekraftig og velfundamentert måte, og våre elever vil ha tilgang til fullskala oppdrettsanlegg gjennom hele skoleåret, sier Halsen.

- Inntekter fra undervisningstillatelsen vil gi oss mulighet til å redusere elevenes skolepenger, gjøre dagens prøveordning med skolefrokost og lunsj for elevene til en fast ordning, arrangere flere studieturer og anskaffe mer teknisk utstyr for bruk i undervisningen

Krevende søknadsprosess

Søknadsprosessen startet allerede for to år siden, og det at Havbruksakademiet er den første private skolen som har søkt Fiskeridirektoratet om undervisningstillatelse til oppdrett har gjort prosessen mer krevende enn forventet. Men nå er tillatelsen på plass og det blir kakefest for elever og ansatte, avslutter en fornøyd Robert Jørgensen.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter