Heidrun i Norskehavet

Dette mener nordlendingene om klima-og oljepolitikk

Foto: Equinor
Nordlendingene mener det ikke hjelper klimaet om Norge legger ned olje- og gassproduksjonen. Det viser en undersøkelse utført av markedsanalysebyrået Kantar TNS.

I den offentlige debatten er det for tiden diskusjon om olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel skal avvikles eller ikke av hensyn til klimaet.

På den ene siden sies det at kutt i norsk olje- og gasseksport vil gi en reell reduksjon i globale klimagassutslipp. På den andre siden sies det at et ensidig kutt fra norsk side vil medføre dårligere velferd og at klimautslippene faktisk vil øke fordi produksjonen raskt vil overtas av andre land som produserer olje og gass med høyere utslipp.

Blant de spurte i Nordland fylke svarer et stort flertall på 74 prosent nei på spørsmålet om nedleggelse er god klimapolitikk. Dette er på linje med landsgjennomsnittet på 73 prosent. I undersøkelsen svarer bare 22 prosent av nordlendingene at det er god klimapolitikk å legge ned den norske produksjonen, mens 4 prosent svarer vet ikke.

- Selv FNs klimapanel slår fast at rundt en fjerdedel av den energien verden trenger i 2050 må komme fra olje og gass. Mesteparten av oljen i verden er tungolje, mens oljen fra Norge er lettere og gir langt mindre klimagassutslipp. Det vil derfor være helt galt å flytte produksjonen fra Norge til land med høyere utslipp, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Han understreker at gass fra Norge er nødvendig for at Europa skal kunne slutte med kull og kunne nå sine klimamål. Samtidig må oljeselskapene bidra aktivt til å utvikle fornybar energi, og til å utvikle hydrogengass som ikke har utslipp.

Totalt 3.889 personer ble intervjuet i den landsdekkende spørreundersøkelsen, som er utført av markedsanalysebyrået Kantar TNS. Intervjuene ble gjennomført i perioden 23. februar til 11. mars 2019.

Respondentene ble stilt følgende spørsmål: Tror du det er god klimapolitikk å legge ned norsk olje- og gassproduksjon?

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter