aast.isolnedgang

Første steg mot neste utbygging

Equinor og resten av partnerskapet godkjente 19. mars en beslutning om konkretisering (BOK) for utbygging av Asterix-funnet i Norskehavet, melder oljenettstedet petro.no

«Det planlegges nå for at Asterix vil bli produsert sammen med haleproduksjonen fra Aasta Hansteen, som er forventet å gå av platå fra Q4 2024/Q1 2025. Det er derfor tatt ny BOK nå med en foreløpig plan om produksjonsoppstart Q1 2025», skriver Equinor i et brev til Oljedirektoratet.

Ifølge Oljedirektotatets faktasider, inneholder Asterix rundt 17,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, hvorav brorparten er gass.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter