MSSteigen.fotoSteinarJohansen

Norsk fisketransport bestiller nye brønnbåter for 700 millioner 

Fartøyene som det er tegnet byggekontrakt på, vil bli søsterskip til blant andre MS Steigen. Foto: Steinar Johansen

NTS ASAs datterselskap Norsk Fisketransport AS (NFT) har signert langsiktige befraktningsavtaler for fire brønnbåter med en større norsk oppdrettsaktør.

NFT har samtidig inngått avtaler om bygging av to nye brønnbåter på 3.200 m3 med Havyard Ship Technology AS, opplyser selskapet.

Nybyggene har en samlet pris på om lag 700 millioner kroner, og blir søsterskip til «Steigen» (levert 2017), «Namsos» (2015) og «Havtrans» (2014) som er blant verdens største brønnbåter.

TC-avtalene tegnes begge for en periode på åtte år, med opsjon på 2+2 år. De øvrige avtalene gjelder for tre år, med opsjon på ytterligere tre år.

– Avtalene gir oss en langsiktig horisont og muligheter til å videreutvikle brønnbåttjenester sammen med en profesjonell og spennende kunde, sier Oddleif Wigdahl, daglig leder i Norsk fisketransport AS til NTS ASAs hjemmeside.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter