NRS.miljobilde

Kraftig resultatfall for Norway Royal Salmon

Foto: NRS

Norway Royal Salmon melder om et resultat etter skatt på 144,55 millioner kroner i første kvartal 2019, ned fra 260,81 millioner kroner samme kvartal i fjor.

Selskapet nedjusterer ventet slaktevolum for året med 500 tonn, melder hegnar.no

- Vi er fornøyd med driften gjennom kvartalet i vår hovedregion, Region Nord. Det er spesielt gledelig at Finnmark fortsetter den gode trenden. Region Sør har slaktet fra den samme lokaliteten som i forrige kvartal med annonsert høy produksjonskostnad på grunn av biologiske utfordringer. En viktig milepæl er også nådd i kvartalet ved at vi har slaktet vår første laks fra Arctic Fish på Island med et godt biologisk resultat, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

NRS slaktet et volum på 8 096 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 26 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 7 016 tonn i Region Nord og 1 080 tonn i Region Sør. For 2019 forventes slaktevolumet å bli 37 500 tonn. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 22 838 tonn laks, som er tilnærmet det samme som tilsvarende kvartal forrige år.

- Vi fortsetter å utvikle selskapet og har arbeidet videre med vårt investeringsprogram. Det er derfor gledelig at vi nylig kunne annonsere at Fosen Yard skal bygge merdene til vårt offshore havbruksanlegg, Arctic Offshore Farming. Vi utvikler nå ny teknologi som vil bidra til å utvikle næringen videre, og skape en rekke arbeidsplasser langs kysten, uttaler Charles Høstlund.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter