MSSteigen.fotoSteinarJohansen

Lokalt rederi bidro med å berge store verdier nordpå 

Foto: Steinar Johansen

I tre døgn har brønnbåten Inter Nord jobbet på spreng for å redde laks ut av veien for giftalgen som har gjort enorm skade for oppdretterne i Troms og Nordland, melder nettstedet e24.no

I natt tok de siste lasten fra Nordfisk sitt anlegg i Våtvika og hadde da, sammen med skipet MS Steigen fra rederiet Norsk Fisketransport AS, med eiere fra Helgeland, reddet ut 1,5 millioner fisk.

Dersom slaktevekten er 4,5 kilo per fisk og snittprisen er om lag 62 kroner kiloen, kan de to skipene ha berget verdier for over 400 millioner kroner.

Les hele saken fra e24.no her