Arctic Princess 700

Utslippene fra skipsfart må halveres 

Ilustrasjonsbilde. Foto Equinor

Utslippene fra sjøfart og fiske må halveres innen 2030. Det er målet for regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart. Men miljøbevegelsen er ikke imponert, melder NTB

Blant tiltakene i planen er å videreføre de økonomiske støtteordningene til fylkeskommuner som stiller krav om lav- og nullutslippsløsninger i hurtigbåtanbud, å invitere næringen for å drøfte grønne transportløsninger til sjøs og vurdere krav om null- og lavutslippsløsninger for nye skip i både oljenæringen og havbruksnæringen.

 Men miljøbevegelsen Zero mener regjeringens handlingsplan bare går for halv maskin.

– Å halvere utslippene fra maritim sektor innen 2030 er et av regjeringen Solbergs mest konkrete klimamål. Da burde denne handlingsplanen vært tydeligere. Ofte tar det lang tid å få fram nye utslippsfrie fartøy innen ulike kategorier, så vi har dårlig tid, sier daglig leder Marius Holm i Zero.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter