novamaster1

"Nova Master" er levert rederiet

Foto: Per-Arne R. Rønning

«Nova Master» er det siste tilskuddet i flåten av 
servicefartøyer i Nova Sea Aquaservice.

Båten er 24 meter lang, og dermed den hittil største anskaffelsen i rederiet som totalt teller fire båter. Nybåten kan drive en rekke former for service på oppdrettsanlegg på strekningen Sømna-Bodø, inkludert manuell dykker og fjernstyrt undervannsbåt (ROV).

Foto: Dag Forfang

234335 bat slipen

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter