novamaster1

"Nova Master" er levert rederiet

Foto: Per-Arne R. Rønning

«Nova Master» er det siste tilskuddet i flåten av 
servicefartøyer i Nova Sea Aquaservice.

Båten er 24 meter lang, og dermed den hittil største anskaffelsen i rederiet som totalt teller fire båter. Nybåten kan drive en rekke former for service på oppdrettsanlegg på strekningen Sømna-Bodø, inkludert manuell dykker og fjernstyrt undervannsbåt (ROV).

Foto: Dag Forfang

234335 bat slipen