havvind. fotoEquinor

Ønsker havvindanlegg utenfor Hammerfest

Foto Equinor

Olje- og energidepartementet sender i dag på høyring forslag til å opne havområda Utsira Nord og Sandskallen-Sørøya nord for fornybar energiproduksjon.

Regjeringen har tidligere gått ut med to potensielle områder som er aktuelle for havvind; Utsira Nord, et område rett utenfor kysten av Rogaland, og Sørlige Nordsjø II har tidligere blitt foreslått.

Nå foreslår Erna Solberg (H) et tredje område langt lenger nord. Ved havområdet Sandskallen – Sørøya nord utenfor industriområdet Melkøya i Barentshavet foreslår regjeringen et nytt havvindanlegg.

- Vindkraft til havs byr på store mulegheiter for norske verksemder. I fyrste omgang vil marknaden vere internasjonal, men dersom kostnadane for vindkraft til havs held fram med å falle kan dette også bli aktuelt i Noreg. No er tida inne for å legge til rette ved å opne område for fornybar energi til havs, seier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Etter havenergilova må område opnast av Kongen før det kan søkast om konsesjon til produksjon av fornybar kraft til havs.

Sandskallen – Sørøya Nord ligg nordvest av Hammerfest og har både grunne og nokre djupare område. Både flytande og botnfast teknologi er muleg her. Som Utsira Nord ligg Sandskallen-Sørøya Nord nokså nært land, noko som gjer områda meir aktuelle for mindre utbyggingar, til dømes demonstrasjonsprosjekt.

– Vi mener et havvindanlegg er interessant for å elektrifisere Melkøya, og som en ekstra strømforsyningskilde i nord, sier Solberg til E24.no

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter