siknaberghansen.tosenfjorden

Dusør etter lakserømming i Tosenfjorden

Foto, SinkabergHansen

Matti Riesto, Brønnøysunds Avis

Søndag 7. juli ble det konstatert rømning fra en merd ved lokaliteten Oksbåsen i Tosenfjorden. Nå er det fritt fiske og 300 kroner i dusør per oppdrettslaks.

Etter rømmingen på lokalitet Oksbåsen går et 70 fots fiskefartøy snart i gang med gjenfangst. Videre er det åpnet for fritt fiske med stang og snøre for fritidsfiskere – som i tillegg til god fisk tilstås 300 kr i dusør per stykk, melder oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen.

I forkant av hendelsen ble det gjennomført mekanisk lusebehandling i merden. Fisken har snittstørrelse på 2,6 kilo og er frisk. Avbøtende tiltak og gjenfangst er iverksatt, ifølge SinkabergHansen.

Hendelsen er meldt til Fiskeridirektoratet, som vil gjennomføre tilsyn på lokaliteten tirsdag

- Konkret årsak, samt størrelse og omgang på skaden, vil klarlegges gjennom full gjennomgang av hendelsen sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg.

Dusør til fritidsfiskere

Den rømte fisken veier i snitt 2,6 kilo, og er helt frisk og velegnet til konsum. Fritidsfiskere som fanger laks i nærheten av anlegget tilbys 300 kroner i dusør for hver av den velkjente fettfinnen på ryggen de leverer inn som dokumentasjon.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter