dagfinnEliassen.NTS

Ny visedirektør i NTS

Foto NTS

Dagfinn Eliassen blir viseadministrerende direktør i NTS ASA. Finanssjef Roar Myhre blir også administrasjonssjef, melder ytringen.no

– Endringene skjer som en følge av at administrasjonssjef Håvard Selnes går av med pensjon, opplyser NTS i en pressemelding.

Toppledelsen i NTS ASA består etter dette av administrerende direktør Harry Bøe, viseadministrerende direktør Dagfinn Eliassen, finans- og administrasjonssjef Roar Myhre, Roald Dolmen, leder for strategi og forretningsutvikling, Arne Kiil, økonomisjef, og virksomhetslederne Frank Øren (Midt-Norsk Havbruk AS), Oddleif Wigdahl (Norsk Fisketransport AS) og Bjarne Johannessen (NTS Shipping AS).

Dagfinn Eliassen har fram til nå vært konsernets markeds- og utviklingssjef. Eliassen, som har kontorsted i Bodø, blir nå fast stedfortredende for adm. dir. Harry Bøe med tilhørende ansvar og myndighet.

Eliassen vil fortsatt ha ansvar for marked og utvikling for selskapets virksomhetsområder, blant annet gjennom styreoppgaver i datterselskaper. Han får også ansvar for utarbeidelse og oppfølging av kontrakter, og vil jobbe tett opp mot både adm. dir. og finanssjef i slike prosesser.

Finans- og administrasjonssjef

Finans- og administrasjonssjef Roar Myhre har ansvar for best mulig finansiering av alle selskaper i NTS Gruppen i tråd med konsernstrategien, og får styreoppgaver i de ulike selskapene. Han overtar samtidig oppgaver som har vært ivaretatt av administrasjonssjef Håvard Selnes. Dette innbefatter hovedansvar for administrasjon av NTS ASA, herunder oppfølging opp mot konsernstyret.

Myhre vil lede konsernets finans- og økonomiavdeling med egne, dedikerte ansvarspersoner. Økonomisjef Arne Kiil, regnskapssjef Geirid Holm og konserncontroller Hedvig Jakobsen. Stillingen som konserncontroller er nyopprettet, og styrker NTS ASAs kapasitet og kompetanse på finansielle analyser.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter