Wintershall miljobilde

Ny rekord i oljefondet tross uro i økonomien

Foto: Wintershall

Av NTB

Oljefondet var verdt 9.162 milliarder norske kroner ved utgangen av andre kvartal. Avkastningen ble på 256 milliarder norske kroner, en økning på 3 prosent.

– Det er første gang oljefondet er på over ni tusen milliarder kroner, sier nestleder Trond Grande i oljefondet.
Avkastningen på aksjeinvesteringene var på 3 prosent, investeringene i eiendom ga en avkastning på 0,8 prosent og avkastningen på obligasjoner endte på 3,1 prosent. Oljefondets samlede avkastning ble 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen.

Uro
– Uro knyttet til global handel og økonomisk vekst dempet aksjeavkastningen i begynnelsen av kvartalet, mens utsikter til en mer ekspansiv pengepolitikk i utviklede markeder bidro til oppgangen mot slutten av kvartalet, sier nestlederen.
Oljefondets renteinvesteringer, eller investeringer i obligasjoner, ga en positiv avkastning i andre kvartal. Grande forklarer at dette skyldes fallende renter.
– Vi har nå over 600 milliarder kroner i rentepapirer med negativ rente. Det utgjør en firedel av vår renteportefølje og er på linje med markedene, sier han.

Nye kroner
I andre kvartal ble oljefondet tilført 6 milliarder kroner fra Finansdepartementet, og dette er ferske oljekroner. Kursen på kronen har styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av andre kvartal. Derfor er fondets verdi redusert med 38 milliarder kroner.
Statens Pensjonsfond utlandet investerer og forvalter inntektene Norge har fra olje og gass i Nordsjøen.
Det meste av fondet er investert i aksjer i forskjellige selskaper verden over. En annen del er investert i obligasjoner, som er lån til forskjellige stater og institusjoner, og den siste delen er investert i eiendommer.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter