FlatsetsundEng

Eksporterer avlusere til Russland

Pressemelding
Flatsetsund Engineering leverer fire linjer med FLS Avluser til oppdrettssatsing i Murmansk. Linjene er montert på flåten Enabler One, som FSV Group skal levere til Russian Aquaculture.

Russian Aquaculture er et børsnotert selskap som startet med laks i 2011. I dag har selskapet drift på sju lokaliteter i Murmansk-regionen og står for over 80 prosent av produksjonen i russisk sjøbasert lakseoppdrett. Selskapet har ytterligere lisenser tilgjengelig for en langsiktig økning av produksjonen.

Selskapet kjøper også fôr og smolt fra Norge. Russian Aquaculture har i dag to heleide norske settefiskanlegg og planlegger å bygge opp egen smoltproduksjon i Russland, slik at de samlet får et årlig produksjonsvolum på rundt 15 millioner smolt.

Etter at Russian Aquaculture kjøpte Enabler One i mai, har flåten siden vært under ombygging ved Båt- og Oppdrettservice på Averøy. Flåtens fire avluserlinjer er nå oppgradert til den siste versjonen av FLS Avluser. Nå gjenstår stort sett bare testing før flåten slepes til Murmansk, der den skal være i drift medio september. Pure Shipping, som har to fartøyer med FLS Avluser, har stått for opplæringen av russiske operatører, og har også ansvaret for testing av anlegget før levering.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter