Kjøper gassprospekt ved Aasta Hansteen

Færøysk oljeselskap har tro på mer gass

 

Atlantic Petroleum har inngått avtale med Rocksource om kjøp av andeler i PL 528 og Ivory-prospektet i Norskehavet. PL 528 ligger i Norskehavet, grenser mot Aasta Hansteen i sørvest, og inneholder som nevnt Ivory-prospektet.

Prospektet skal etter planen bores i andre halvdel av 2014, og lisenspartner Rocksource anslår tilstedeværende gassressurser til mellom 55 og 306 millioner fat oljeekvivalenter (mboe)

Ifølge avtalen, som er avhengig av myndighetsgodkjennelse, har det færøyske selskapet Atlantic forpliktet seg til å innen 28. april kjøpe mellom 5 og 15 prosent av PL 528 melder oljenettstedet petro.no

Dagens partnersammensetning i lisensen er Centrica (operatør – 40 prosent eierandel), Statoil (35 prosent) og Rocksource 25 prosent).

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter