Anbjrg akerSolutions jpg

Aker Solutions Sandnessjøen har fått to ingeniørjobber på Norne for Equinor

To rene ingeniøroppdrag for Equinor på Norne-skipet kan få følge av byggearbeid i produksjonsanlegget til Aker Solutions på Strendene.

Instrument og kontroll

Det ene oppdraget er en studie knyttet til trykkbeskyttelse, et arbeid som startet denne uka og varer til juletider.

Det andre oppdraget er knyttet til et overvåkingssystem av stigerør (rørene fra havbunnen inn til produksjonsskipet) på Norne. Dette prosjektet er også startet, og vil vare fram til høsten neste år.

– Flere disipliner vil være i sving hvor instrument & kontrollsystem vil utgjøre en stor del av arbeidsomfanget på begge oppdragene, sier lokasjonsleder for Aker Solutions Sandnessjøen, Annbjørg Skjerve.

I tillegg til de rene ingeniør-oppgavene, vil produksjonsanlegget på Strendene få arbeid i tilknytning til prosjektene.

– Viktige oppdrag

Aker Solutions-kontoret i Trondheim vil være involvert i disse oppdragene og bidra med både oppgaver og støtte underveis, ifølge Skjerve.

– Dette er viktige oppdrag for oss i Sandnessjøen. Vi er svært fornøyde med å vinne V&M arbeid for Equinor i Norskehavet, sier Skjerve.

– Det er nytt at engineering-avdelingen vår i Sandnessjøen skal jobbe for Equinor og Norne. Vi skal gjøre vårt beste for at Equinor blir fornøyde med disse to oppdragene og at det vil sikre mer arbeid til Sandnessjøen. For Equinor vil dette være «kortreiste leveranser» hvor lokal leverandørindustri utvikler kompetanse og sikrer videre utvikling, sier Skjerve.

Resultat av samarbeid

Aibel i Haugesund har den store vedlikeholdskontrakten på alle Equinor-feltene i Norskehavet og Barentshavet. Men det viser seg altså at det er mulig å komme inn for andre leverandører, likevel.

— Tildelingen av kontraktene til Aker Solutions i Sandnessjøen skjer som et resultat av samarbeid over tid og til en leverandør som har vist god evne til å levere på komplekse oppgaver.

Det sier John Leon Kvamme, prosjektleder modifikasjoner i Equinor.

— Dette bekrefter vårt inntrykk av at industrien i nord stadig blir mer konkurransedyktig, og derigjennom kan konkurrere om de mange mulighetene vi ser komme i årene fremfor oss, sier Kvamme.

— Vår virksomhet har en langsiktig horisont, og det er viktig for oss å ha et sterkt og godt utviklet lokalt leverandørmiljø i nord som kan forsyne oss med kortreiste varer og tjenester, sier Kvamme til Helgelands Blad.

John Leon Kvamme, prosjektleder modifikasjoner i Equinor.

johnLeonKvamme.equinor

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter