JohanSverdrup. fotoEquinor

Driftskost Johan Sverdrup: under 2 USD pr fat

Foto Equinor

Equinor og partnerne forbereder produksjonsstart på gigantutbyggingen Johan Sverdrup allerede i oktober i år, en måned tidligere enn planlagt, melder selskapet.
Equinor presenterer i tillegg oppdaterte driftskostnader som er helt eksepsjonelle samt  sterke kontantstrømestimater for det første produksjonsåret.

Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet fortsetter med god framdrift gjennom de siste driftsforberedelsene. Av den grunn har Equinor og partnerne Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total framskyndet den planlagte produksjonsstarten.

Etter at plan for utbygging og drift (PUD) av Fase 1 av Johan Sverdrup-prosjektet ble overlevert i 2015, har prosjektet oppnådd både en betydelig kostnadsreduksjon og en framskyndet planlagt oppstart fra sent i desember 2019 til nå i oktober.

– På denne tiden i fjor framskyndet vi den forventede produksjonsstarten på Johan Sverdrup til november 2019. Når vi nå går inn i den siste etappen av prosjektet, mener vi at det er mulig å starte produksjonen inntil én måned tidligere, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

- Det at vi er i en posisjon til å kunne framskynde produksjonsstarten i et mega-prosjekt som dette, viser den høye kvaliteten på gjennomføringen av Johan Sverdrup-utbyggingen. Dette skyldes i stor grad det tette samarbeidet med våre partnere og leverandører fra dag én i prosjektet, sier Opedal.

Testperiode

Johan Sverdrup-prosjektet arbeider nå med å fullføre testingen av utstyret og systemene som kreves for at hele feltsenteret, fire plattformer og tre gangbroer samt tilhørende moduler, skal fungere og yte som én installasjon. Dersom all testing fullføres uten å identifisere utfordringer knyttet til kritisk utstyr, bør produksjonen kunne starte i løpet av oktober.

– Ut ifra det gjenværende arbeidsomfanget vi kjenner til, blir vi stadig sikrere på at vi snart kan starte produksjonen fra Johan Sverdrup. Med tanke på størrelsen på felt-utbyggingen vil det imidlertid alltid være fare for at vi i den siste testfasen kan støte på uforutsette problemstillinger som forlenger oppstartperioden. Til syvende og sist vil vi bare starte produksjonen når det er trygt og tilrådelig å gjøre det, sier Opedal.

Under 2 dollar pr fat

Når produksjonen fra første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen når platåproduksjon som planlagt i løpet av sommeren 2020, forventer Equinor at driftskostnadene vil være under 2 USD per fat. Operatøren forventer også en kontantstrøm fra driften på rundt 50 USD per fat i 2020, basert på en reell oljepris på 70 USD per fat, som delvis skyldes fasereguleringen av skattebetalinger i opptrappingsfasen.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter