Grønt lys for Ensis

Statoil har fått Petroleumstilsynets tillatelse til å bore letebrønn 7125/4-3 i Barentshavet.

 

Letebrønnen 7125/4-3Ensis liggeri PL 393B, om lag 42 km fra nærmeste fastland som er Knivskjellodden i Nordkapp Kommune. Vanndypet er 294 meter.

Det skal bores for å påvise hydrokarboner med sikte på å skaffe data for vurdering av videre utvikling av feltet. Det er ikke planlagt brønntesting i forbindelse med boringen.

Formålet er å påvise hydrokarboner i Knurr-formasjonen, sekundært å undersøke om det er kommunikasjon med Nucula-brønnene (7125/4-1 og 7125/4-2). Reservoartrykket estimeres til å ligge rundt 98 bar, og reservoartemperaturen ca. 31 °C. Forventet oljetype på Ensis er Goliat Realgrunn. Operasjonen er estimert til 34 døgn, inkludert permanent plugging melder oljenettstedet petro.no

 

Statoil er operatør i PL 393B med en eierandel på 50 prosent. Partnere er ENI Norge AS (30 prosent) og Petoro (20 prosent).

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter