Grønt lys for Ensis

Statoil har fått Petroleumstilsynets tillatelse til å bore letebrønn 7125/4-3 i Barentshavet.

 

Letebrønnen 7125/4-3Ensis liggeri PL 393B, om lag 42 km fra nærmeste fastland som er Knivskjellodden i Nordkapp Kommune. Vanndypet er 294 meter.

Det skal bores for å påvise hydrokarboner med sikte på å skaffe data for vurdering av videre utvikling av feltet. Det er ikke planlagt brønntesting i forbindelse med boringen.

Formålet er å påvise hydrokarboner i Knurr-formasjonen, sekundært å undersøke om det er kommunikasjon med Nucula-brønnene (7125/4-1 og 7125/4-2). Reservoartrykket estimeres til å ligge rundt 98 bar, og reservoartemperaturen ca. 31 °C. Forventet oljetype på Ensis er Goliat Realgrunn. Operasjonen er estimert til 34 døgn, inkludert permanent plugging melder oljenettstedet petro.no

 

Statoil er operatør i PL 393B med en eierandel på 50 prosent. Partnere er ENI Norge AS (30 prosent) og Petoro (20 prosent).

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter