Orn.norskehavet

Nytt gassfunn i Norskehavet

Equinor og partnerne AkerBP og Wellesley Petroleum har funnet gass i letebrønnen Ørn sørvest for Marulk-feltet i Norskehavet.

Utvinnbare ressurser er anslått til 8 - 14 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 50 - 88 millioner fat oljeekvivalenter.

– Dette er gode nyheter. Ørn-funnet viser mulighetene som fortsatt finnes på norsk sokkel, og bekrefter nok en gang Norskehavets betydning for vår aktivitet, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel Nick Ashton.

Undersøkelsesbrønn 6507/2-5 S i utvinningstillatelse PL942 ble boret omlag 12 km sørvest for Marulk-feltet, 38 km sørvest for Norne-feltet og 20 km nordvest for Skarv. Partnerskapet vil nå vurdere funnet og avklare behovet for avgrensning.

– Funnet føyer seg inn i rekken av flere funn i samme område de siste årene, og vil gi betydelige nye volumer i et område med allerede utbygd infrastruktur. Det gir oss muligheten til å utvinne ressursene med god lønnsomhet både for rettighetshaverne og samfunnet, sier Ashton.

Brønnen ble boret av boreriggen West Phoenix til et vertikalt dyp på 4147 meter under havflaten, og ble avsluttet i Tilje-formasjonen i tidlig jura. Havdypet er 332 meter.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter