ove roar aqs nts

Blir eneeier i AQS, kjøper ut NTS

Gjennom sitt selskap Fanøyskjæret AS, kjøper Ove Løfsnæs NTS ASA sin aksjepost på 23 prosent.

– Vi har kommet fram til en god løsning for begge parter. Vi kjenner hverandre godt, og skal fortsatt samarbeide, sier Ove Løfsnæs i en pressemelding.

Han mener at dette legger et fortsatt godt fundament for AQS.

– Etter et år med konsolidering etter fusjonen i juni 2018, er vi nå inne i en periode med vekst og akseptabel lønnsomhet. Denne utviklingen tar vi sikte på å fortsette i de kommende periodene. Vi skal fortsatt være en viktig aktør i næringslivet i Namdalen og i havbruksnæringa i Norge, og vi rigger oss for videre satsing, sier han.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter