burøyveien 3

1. oktober åpner Nordland Fryseterminal AS i Bodø

Foto: Nyhamn

Nordland Fryseterminal er et nøytralt fryselager for lagring av frossen råvare. Rødfisk, hvitfisk og pelagisk fisk. Kjøtt, skalldyr og alle typer mat som er innfryst.

Selskapet ble etablert i februar 2019, og er eid av Kvarøy Fiskeoppdrett, Fram Seafood og Nyhamn. Kvarøy Fiskeoppdrett er største eier med 34%.

Helge Ragnar Knudsen er daglig leder og har lang erfaring fra prosessindustrien.

- Bodø by har ambisjon om å være en fiskerihavn, da må vi selvfølgelig ha en fryseterminal av en viss størrelse. I byen møtes hele det nasjonale transportnettet. Dette bør gi oss god tilgang til rødfisk og hvitfisk som fryses inn, sa Knudsen til Avisa Nordland når de var på besøk for en kort tid tilbake.

- Vi skal også gjøre oss attraktiv for mottak av frossenfisk over kai. Vi vil være en attraktiv fryseterminal for norske og utenlandske fartøy. Bodø er også godt rustet innen servicenæring tilknyttet fiskeflåten. Alle fag er representert i byen, så vi skal dekke de behov et fartøy som velger oss måtte ha, sa Knudsen til avisa.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter