Nesvik roeIsaksen

Innkaller til møte om laks på rømmen

Fiskeri-og sjømatminister Harald T. Nesvik til venstre, her sommen med Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Pressemelding

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik kaller inn sjømatorganisasjonene for å drøfte hvordan vi kan få ned tallet på lakserømminger.

- Vi må jobbe enda tøffere for å få ned tallet på laks som rømmer. Derfor inviterer jeg næringa til et møte, for å høre hvordan vi sammen kan ta tak i dette, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Den siste tida har det vært flere rømminger fra norske oppdrettsanlegg. Det var blant annet en rømming på Sør Helgeland i sommer der 49.000 laks rømte fra SinkabergHansen sitt anlegg Oksbåsen i Tosenfjorden.

Så langt i år har Fiskeridirektoratet mottatt mer enn 30 rapporter om rømminger på totalt 280 000 laks og 2 000 regnbueørret. 2019 ligger an til å bli det verste året for rømming siden 2011.

- Med et mål om null fisk på rømmen er dette ein situasjon næringa ikke kan leve med. Jeg forventer at næringa tar lærdom av disse hendingene og at de skjerper rutinene sine. Vi har allerede strenge regler, og styresmaktene bruker store ressurser på å føre tilsyn. Men så lenge vi har fisk som rømmer, er det ikke godt nok, sier Nesvik.

Representanter frå Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Kystrederiene og Norsk Industri er invitert til møtet.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter