Solitaire polarled

Wintershall DEA selger seg ut av Polarled

Bilde: fra utleggingen av Polarled utenfor helgelandskysten fra spesialskipet Solitaire

Wintershall DEA selger sin eierandel i gassrørledningen Polarled, mellom Aasta Hansteen og terminalen i Nyhamna.

Selskapet selger også en eierandel i Nyhamna-anlegget.

Hensikten oppgis å være satsing på mer oppstrømsaktivitet på norsk sokkel. Wintershall DEA er medeier i både Aasta Hansteen og Skarv.

Gjennom sitt heleide datterselskap Wintershall Norge, har Wintershall Dea vedtatt å selge sin andel på 5,0304% i Nyhamna til CapeOmega og sin andel på 13,255% i Polarled til Solveig Gas Norway.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter