Tschudi

Novateks andre LNG-anlegg i russisk Arktis bestemt utbygd

Norske ringvirkninger av utbyggingen i de russiske nordområdene. Fire tankbåter i ferd med å gjennomføre omlasting av LNG i Sarnesfjorden. Foto: Tschudi-gruppen.

Leiv Nordstrand

På det femte Eastern Economic Forum i Vladivostok i begynnelsen av september ble den endelige beslutningen (FID) om å bygge ut gassanlegget Arctic LNG 2 gjort kjent.

Det dreier seg om et prosjekt på halvøya Gydan ved utløpet av elven Ob ved Karahavet i Vest-Sibir, i nærheten av Novateks første anlegg på Yamalhalvøya, i drift fra 2017.

Prosjektet omfatter et LNG-anlegg i sjøkanten basert på råstoff fra et landbasert gassfelt. Det gjelder et anlegg for nesten 20 mill. tonn LNG årlig, fordelt på tre byggetrinn. Det første er planlagt ferdig i 2023, og hele utbyggingen skal være i havn i 2026. Det er kostnadsregnet til formidable 21,3 mrd. dollar, altså omkring 180 mrd. kr etter nåværende kurs. Dette er mer enn anslagene på 172 milliarder for investeringer på norsk sokkel neste år.

Gass til Japan

I tillegg til Novatek, det største uavhengige russiske gasselskapet, med 60 %, er franske Total, de to kinesiske oljeselskapene CNPC og CNOOC og et japansk konsortium inne med 10 % hver i prosjektet. Det nye i forhold til Yamal er japansk deltakelse. Disse eierne er også avtakere av gassen.

Det er allerede sluttet kontrakter med bl.a. store oljeserviceselskap som franskamerikanske TechnipFMC og italienske Saipem, og med Siemens. Utbyggingen av nødvendig infrastruktur i området er alt i gang.

Omlasting i norsk farvann

Ventelig vil Novatek sende en del av sin kvote vestover i vinterhalvåret, når det er vanskelig å bruke den nordlige sjørute østover. Dette har gitt norske ringvirkninger. Som kjent har selskapet i samarbeid med Tschudi Arctic Transit drevet med omlasting fra spesialbygde isklasse-tankere til vanlige LNG-tankskip i norske farvann. Fra november i fjor til utgangen av juni, da avtalen utløp, ble det foretatt 123 slike omlastinger skip-til-skip i Sarnesfjorden ved Honningsvåg.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter