En konkurrent er borte

Nå står det mellom Sandnessjøen og Stord.

Aasta Hansteen-plattformen, slik den vil fortone seg når skrog og dekk er satt sammen og klargjort for slep ut på feltet.

I et brev 19. desember til Vindafjord kommune trekker ingeniørselskapet Technip søknadene selskapet har hatt inne om diverse dispensasjoner i gjeldende reguleringsplaner.

Vatsfjorden
I lengre tid har det pågått et arbeid for å legge til rette for bygging av Aasta Hansteen-plattformen i Vatsfjorden.
«Konsortiumet bestående av Technip og Hyundai Heavy Industries, som er ansvarlig for levering av Aasta Hansteen Spar plattform, har anbefalt Statoil å velge en annen lokasjon for fjoroperasjonene. Statoil har sagt seg enig i denne anbefalingen, og som følge av dette trekker Technip Norge søknaden tilbake», heter det i brevet til kommunen.

Svar i februar
Så langt det har vært mulig å bringe på det rene, betyr dette at konkurransen nå står mellom Stord og Sandnessjøen.
Statoil sa før jul til Helgelands Blad at de vil bruke januar på interne beslutningsprosesser.
– I løpet av januar skal vi i gang med en intern beslutningsprosess. Så skal saken behandles av partnerne i Aasta Hansteen-lisensen. Dermed kan det bli februar før beslutningen blir tatt, sa informasjonssjef Eskil Eriksen.

Kriterier
Hvilke kriterier Statoil til slutt vil legge vekt på i valg av sted for ferdigstilling av Aasta Hansteen-plattformen, er gjenstand for spekulasjoner. Men det holdes for sannsynlig at industrimiljøet rundt Kværner-verftet på Stord vil stå sterkt i konkurransen, hvis plattformdekket kommer til Norge fra verftet i Korea med mye gjenstående byggearbeid.
På den annen side kan ferdigstilling av plattformen på Alstenfjorden være aktuelt ut fra hensynet til kort slepedistanse ut til feltet vest av Røst.

Bred støtte
Technip besøkte Sandnessjøen før jul, og Alstahaug Havnevesen fikk i den forbindelse laget en utredning av hvordan et slikt prosjekt kan gjennomføres i Sandnessjøen.
Technip studerer oppankring av skroget mellom Hestmona og Løkta. Statoil har på eget initiativ kartlagt oppankring ved Skorpa i Alstenfjorden.
En konklusjon i rapporten er at Statoil kan skaffe seg en måned ekstra til klargjøring på grunn av kortere slepedistanse for den ferdige plattformen, hvis de velger Sandnessjøen.
Prosjektet er anslått å skape lokale ringvirkninger for omkring 300 millioner kroner. Mange hundre fagfolk vil bli engasjert i montering og testing av det som vil bli verdens største flytende plattform av spar-typen.
En gjennomføring av prosjektet på Helgeland har samlet bred politisk støtte, blant annet fra de seks fylkeskommunene i Norskehavsrådet, fra Nordnorsk Petroleumsråd, og fra de 18 kommunene på Helgeland.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter