narvik.FotoRuneDahlVisitNarvik

SINTEF etablerer seg i Narvik

Foto: RuneDahl/Visit Narvik

Pressemelding

SINTEF tar over aksjemajoriteten i forskningsinstituttet Norut Narvik, og etablerer dermed en sterk tilstedeværelse i regionen.

Ambisjonen er å bidra til vekst i industrien gjennom å styrke næringsrettet forskning og innovasjon i regionen.

Norut Narvik AS er et teknisk-industrielt forskningsinstitutt med faglig profil rettet mot bygg-og anleggssektoren, betong, prosess- og miljøteknologi samt arktisk teknologi. Instituttet har 25 ansatte, og hadde i 2018 en omsetning på 22 millioner kroner. I 2019 ble Norut Narvik et selvstendig institutt, som ikke ble med i fusjonen mellom Noruts øvrige virksomhet i Tromsø og forskningskonsernet NORCE. SINTEF kjøper nå Forte Narviks eierandel, og blir med det majoritetseier i selskapet.

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutter, med 2.000 ansatte og en omsetning på 3,3 milliarder kroner (2018). SINTEF har hovedtyngden av virksomheten i Trondheim og Oslo, men styrker nå sin regionale tilstedeværelse flere steder i Norge. I Nord-Norge er SINTEF fra før tilstede i Tromsø og Mo i Rana.

-SINTEF ønsker å være mer tilstede ved industrielle tyngdepunkter i Norge, for å bli en enda bedre partner for industrien. De siste årene har vi styrket vår aktivitet på sterke industristeder som Raufoss, Grenland, Mo i Rana og Verdal. Norut Narvik har et sterkt og respektert fagmiljø, som er komplementært med SINTEFs kompetanse. Ved å gå sammen kan vi bidra sterkere i en region med store muligheter, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

I tillegg til å kjøpe Forte Narviks eierandel, er det også inngått en opsjonsavtale om at SINTEF kan kjøpe UiTs andel på et senere tidspunkt. Uavhengig av fremtidig eierskap vil UiT og SINTEF i fellesskap bidra til kompetanse og utvikling i Narvik-området.

- Da Forte kjøpte seg opp som hovedeier i Norut Narvik var det med viten om at selskapet ikke kan eksistere som selvstendig institutt på lang sikt. Målet var derfor sammen med UiT å finne den beste fremtidige partneren til Norut Narvik. Det er følgelig veldig gledelig at vi er kommet til enighet med SINTEF, som uten tvil er den ledende aktøren, og som igjennom sitt kjøp vil styrke egen satsing i vår region. Vi er også glade for den rollen UiT har spilt. De har med konkret handling vist et stort ansvar ovenfor Norut Narvik, og viser også at de uavhengig sitt eierskap i Norut Narvik ønsker å bidra til en styrket satsning i vår region. Vi takker for godt samarbeid og ønsker både selskap, eiere og ansatte lykke til videre, sier Eirik Frantzen, styreleder i Forte Narvik.

- UiT er svært tilfreds med at SINTEF blir majoritetseier i Norut Narvik. Dette er en meget god og fremtidsrettet løsning som bidrar til etablering og utvikling av et robust og ledende teknologimiljø i Narvik og Nord-Norge, sier rektor Anne Husebekk.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter