140 nye dekar på Horvnes

Byggestart kan utløse investeringer for 400 millioner i Sandnessjøen.

BYGGESTART: Eiendomssjef Håvard Meyer i Helgelandsbase markerte mandag byggestart for nytt baseareal på Horvnes. foto: Morten Hofstad

Mandag 6. januar blåste Helgelandsbase i gang arbeidet med nytt baseareal på Horvnes. Sommeren 2015 skal til sammen 140 dekar være klart for ny industri.
Nå er et omfattende anleggsarbeid satt i sving på Horvnes, denne gang på arealet fra eksisterende baseanlegg sørover til postterminalen.
Tallrike gravemaskiner er fyrt opp for å gå løs på tidligere jordbruksland og fjell, som skal omskapes til nytt industriareal.

140 dekar nytt land
I løpet av de kommende 18 måneder skal ei slette på 100 dekar legges flatt, i tillegg til utfylling av ytterligere 40 dekar.
• 150.000 kubikkmeter løsmasse skal fraktes ut.
• 400.000 kubikkmeter stein er beregnet overskuddsmasse etter planering.
• Overskuddsmasse skal brukes til å fylle ut basearealet på nordsiden mot Skreingan, og skal slik gi ytterligere 40 nye         dekar baseareal på nordsiden.
• Vann, avløp, og veier skal opparbeides, i tillegg til etablering av omfattende sikringstiltak av området.

Helgelandsbase står som byggherre for prosjektet. Entreprenørfirmaet Torstein Botn AS fra Sandnessjøen har hovedentreprisen. Hvor mye Helgelandsbase investerer i denne fasen blir ikke opplyst. En kvalifisert spekulasjon er rundt 100 millioner kroner for å få til sammen 140 nye dekar byggeklart.

Bygger før kontrakt
Eiendomssjef Håvard Meyer i Helgelandsbase guidet Helgelands Blad på området mandag formiddag, mens gravemaskiner var i ferd med å starte opp på den svære sletta på Horvnes.
– Hvorfor tar dere denne investeringen før dere har konkrete kontrakter med leietakere?
– Vi trenger plass til mer industri. Etterspørselen er der. Eksisterende areal er fullt utnyttet. Vi ser allerede forbi Aasta Hansteen, og det som kommer med den utbyggingen. Planlegging og opparbeiding av nytt areal tar såpass lang tid, at det er viktig å være i forkant. Erfaringen så langt er at vi har fått kunder på å kunne tilby ferdig areal, sier Meyer.
Utbyggingen som startet mandag 6. januar, var opprinnelig planlagt igangsatt rett etter sommeren i fjor. Kommunen hadde gitt oppstarttillatelse. Men til tross for godkjent reguleringsplan førte naboklager til pålegg fra fylket om at støysikring og gjerder måtte bygges.
– Vi har måttet leie konsulenter for å utrede tiltakene, sier Meyer, og legger ikke skjul på en smule frustrasjon over rundt et halvt års forsinkelse på grunn av dette.

Subsea
Informasjonssjef Eskil Eriksen i Statoil opplyser mandag til Helgelands Blad at det foreløpig ikke er noe nytt å melde om kontrakten på subsea-senteret som er vedtatt lagt til Sandnessjøen. Ryktene sier likevel at kontrakten skal være nært forestående, slik ryktene har sagt i lengre tid.
Statoil og BP har gått sammen om et verksted for subsea-utstyr, som fullt utviklet kan bli nesten på størrelsen med storhallen til Aker Solutions på Strendene, 13.000 kvadratmeter. Tillatt byggehøyde på tomta som nå opparbeides på Horvnes er 20 meter.
Det er antatt at Statoil og BP vurderer både Strendene og Horvnes for lokalisering av subsea-senteret.
Store investeringer
Gitt at subsea-anlegget havner på Horvnes, står området foran investeringer på anslagsvis 400 millioner kroner.
• Rundt 100 millioner for 140 dekar nytt land.
• 80-90 millioner for et nytt 170-180 meter langt industrikai er på skissestadiet i Alstahaug Havnevesen.
• Subsea-anlegget er antatt å koste rundt 200 millioner, hvis opsjonene i anbudet utnyttes fullt ut.
Hvor raskt, og hvordan disse prosjektene vil se dagens lys, avhenger nå mye av kontraktprosessene i Statoil og BP.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter