Wintershall miljobilde

10 felt får kraft fra land i området rundt Sverdrup 

Foto Wintershall DEA

Områdeløsningen for kraft fra land til Sverdrup-feltet og området rundt blir utvidet slik at hele ti felt på Utsira-høyden i Nordsjøen nå vil få kraft fra land. Kraftløsningen betyr en samlet utslippsreduksjon på mer enn en million tonn CO2 per år.

Løsningen kommer som et resultat av at selskapene med interesser i Sverdrup-feltet og området rundt har blitt enige om en løsning som sikrer full utnyttelse av områdeløsningen for kraft fra land til Utsira.

Myndighetene godkjente i 2015 utbyggingsplanene for første byggetrinn av Johan Sverdrup-feltet. Andre byggetrinn ble godkjent i 2019, med etablering av en områdeløsning for kraft fra land til feltene Sverdrup, Grieg, Aasen og Krog. I 2017 ba Olje- og energidepartementet selskapene bak de fire feltene som skulle benytte seg av områdeløsningen legge inn en tilleggskapasitet for å legge til rette for god ressursforvaltning.

— Løsningen selskapene har funnet er svært positiv. Sleipner får kraft fra land fra oppstart av områdeløsningen i 2022. I tillegg vil hele Grieg-feltets kraft- og varmebehov dekkes med kraft fra land. Samlet vil hele ti felt få kraft fra land gjennom områdeløsningen, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Feltene Gudrun, Utgard, Sigyn og Gungne får sin kraft fra innretninger på Sleipner-feltet, og vil dermed også få kraft fra land gjennom denne løsningen. Videre vil hele Grieg-feltets kraft- og varmebehov blir dekket med kraft fra land. Grieg-innretningen vil også forsyne Solveig-feltet med kraft fra land. I sum gir løsningen en utslippsbesparelse på nærmere 1,2 millioner tonn CO2 per år. Gassen som frigjøres kan selges til kunder i Europa.

Feltene som får kraft fra land fra områdeløsningen er opererert av Equinor, Lundin og Aker BP. I tillegg har Petoro, Total, OMV, Wintershall, Spirit Energy, Neptune Energy, OKEA, KUFPEC, PGNiG, ExxonMobil, Lotos og Repsol eierandeler i ett eller flere av de aktuelle feltene.

Endringene som skal gjøres på Sleipner har fått støtte fra næringslivets NOx-fond. I tillegg er alle aktører på norsk sokkel pålagt å betale CO2-avgift samt å kjøpe kvoter i det europeiske kvotesystemet ETS (European Trading System). Gjennom ETS bidrar selskapene på norsk sokkel til at utslippene fra de kvotepliktige sektorene i Europa reduseres med 43 prosent i 2030 sammenlignet med 2005. Med regjeringens klimapolitikk har selskapene på norsk sokkel en sterk egeninteresse av å gjennomføre små og store tiltak som gir lavere utslipp.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter