Foto Saipem

Petroliumstilsynet har gitt Wintershall Dea samtykke til leiteboring av to brønnar i Norskehavet.

Brønnane 6604/5-2 S og 6604/6-1 tilhøyrer utvinningsløyve 894, kor Wintershall Dea er operatør. Brønnane har fått prospektnamna «Balderbrå» og «Gullstjerne».

Planlagt oppstart for boringa er desember 2019, og er venta å vara minst 44 dagar for brønn 6604/5-2 S og minst 51 dagar for 6604/6-1.

Brønnane skal borast med den flyttbare boreinnretninga Scarabeo 8.

Dette er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Moss CS50 MKII, operert av Saipem Norge. Ho blei bygd i Russland og Italia og tatt i bruk i 2012.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter