NSSguttamednybat

Brønnbåter for 700 millioner 

SATSER: Arnt Erling Paulsen og Jonny Hanssen er klare for et nytt storløft med nybygg nummer to. Foto: Snorre Nicolaisen

Snorre Nicolaisen
 
De eier og driver fra før brønnbåten MS Steinar Olaisen, og utvider nå med splitter ny båt, for til sammen 700 millioner.

Nybygget til rederiet Nova Sea Service i Herøy har et stort fokus på klimaavtrykk, og vil være et betydelig løft for rederiet målt i kapasitet, fiskehelse og miljømessige hensyn.

Redusert miljø- og klimaavtrykk

Dette er en båt med stort fokus på miljø gjennom et lavt drivstofforbruk og sterkt redusert utslipp til luft og sjø.

Båten er en såkalt hybrid, med stor batterikapasitet og ladding fra land el. fra dieselmotorene.

Dette gjør at strøm blir brukt for belastningstoppene under drift og gir en betydelig reduksjon av drivstoff forbruket. I tillegg kan båten ligge til kai uten «høylytt» generator i lengre tid, alt avhengig av landstrømkapasiteten i havnene.

Båten har ca. 80 % skjerping av utslippskravene gjennom et nytt system som renser eksosutslipp (IMO NOx Tier III, SCR rensing med Urea)

Økt kapasitet

– Vi merket oss et stort behov for å øke kapasiteten i takt med at markedet stadig ekspanderer, i tillegg er det stadig høyere krav til fornyelse og vi ønsket fortsatt å forbedre klimaavtrykket. I samarbeid med våre eiere besluttet vi derfor å gå til innkjøp av ny båt. En prosess som vi har administrert siden våren 2018, sier daglig leder i Nova Sea Service Arnt Erling Paulsen. Han legger til at det fortsatt vil bli noe behov for å leie inn kapasitet fra eksterne brønnbåter.

Forskjellige

Den nye båten skiller seg ut gjennom det ytre design fra MS Steinar Olaisen.

Største synlige forskjell er at styrhuset er fremme, andre differanser er at båten blir kortere, men bredere. Alle endringer er basert på bruksmessige forhold samt erfaringer fra første båt.

– Vi ønsker å ha denne båten med mindre dyptgående, noe som er en fordel på enkelte lokasjoner, samtidig er det å ha styrhuset i front med på å skjerme noe av utstyret om bord, sier teknisk sjef Jonny Hanssen.

Skroget blir bygd i Tyrkia, og utrustningen blir gjort på Vestnes av Aas mekaniske verft.

Lokale eiere

Båten blir ferdigstilt i løpet av september 2021, og vil virke fra Trøndelagskysten og nordover, fortrinnsvis på anleggene til Nova Sea AS (Lovund) og Salten Aqua AS (Fauske) som også er inne på eiersiden med henholdsvis 34 og 15 prosent.

Største eier i Nova Sea Service med 51 % er PH Invest, som har Arnt Erling Paulsen og Jonny Hanssen som aksjonærer.

Den nye båten vil bære navnet «Færøysund», etter sundet som ligger ved rederiets administrasjon på Herøy.

– I utgangspunktet ønsket vi å kalle båten Færøy, men navnet var i bruk, dermed ble det Færøysund, sier Paulsen.

Store investeringer

Rederiet Nova Sea Service vil ha investert ca. 700 millioner kroner fra 2017 og frem til 2021, og den nye båten vil gi arbeidsplasser til 18 personer. Rederiet er en betydelig næringsaktør som skaper aktivitet, arbeidsplasser og store ringvirkninger for lokalsamfunnet.

– Vi er glade for å bidra til verdiskapningen og de ringvirkninger det gir lokalt og regionalt, fremfor alt er det viktig å være konkurransedyktig og bygge kompetanse. Næringen har hatt en rivende utvikling de siste 30 år, og vi ønsker å utvikle rederiet videre for å bidra til god fiskehelse og klimavennlig transport av laks. Dette er viktig for kundene og for produsentene. Med to nye moderne brønnbåter er vi godt beredt, sier Paulsen og Hanssen samstemt.

 

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner og fasiliteter;

 • Lengde o.a. 76,96 m. Bredde: 17,80 m. Dybde i riss 5,90 m.
 • Pris: 323 millioner kroner.
 • Lasteroms volumet er på 3000 kubikkmeter som gir en kapasitet på føring av 450 tonn med levende fisk.
 • Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.
 • Båten vil ha innredning for 12 personer.
 • Båten har Diesel-elektrisk fremdrift og ESS-Batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrøm kapasitet.
 • Båten bygges etter nye IMO NOx Tier III krav med NOx rensing av eksos.
 • Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte.
 • Null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene. 
 • Eget sorteringsrom med direkte sortering av fisken ved undertrykks lasting.
 • Nybygget er designet for å trykk-losse uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter