sakSinkaberhansen

Oppdretter får bot på 8 mill

Foto Ytringen

NVE har gitt Sinkaberg-Hansen AS 8 millioner kroner i overtredelsesgebyr for brudd på konsesjonsvilkårene og brudd på forskrift om internkontroll melder ytringen.no.

Dette er knyttet til settefiskbedriftens anlegg på Svaberget som ligger på fylkesgrensen mellom Bindal og Nærøy.

NVE opplyser på sine nettsider at overtredelsesgebyret er gitt på grunnlag av ulovlig vannuttak. De gir videre følgende informasjon:

Alvorlig og uheldig

Settefiskselskapet Sinkaberg-Hansen AS har konsesjon til å regulere Saglivatn med 1 meter. Vinteren 2018 var det tørt i Trøndelag og i februar 2018 tok NVE kontakt med virksomheten for å få informasjon om vannstanden i Saglivatn. Dokumentasjon fra Sinkaberg-Hansen viste at Saglivatn da var under laveste tillatte regulerte vannstand (LRV). På det meste var vannstanden 64 cm under tillatt vannstand.

- Det er alvorlig og svært uheldig når en konsesjonær ikke etterlever krav som er gitt i konsesjonen. I konsesjonsbehandlingen gjøres grundige avveiinger mellom ulike interesser. Kravene settes for å ivareta allmenne interesser, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for miljøtilsyn av vassdragsanlegg.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter