Alstahaug vil se Aasta Hansteen-tallene

REAKSJONER: Alstahaug kommune har sendt brev til prosjektledelsen i Statoil.

Alstahaug kommune sendte fredag brev til prosjektledelsen i Statoil. med oppfordring om å gi innsyn i beregningene som gikk mot Sandnessjøen.
- Vi opplever permitteringer på basen i år. Dette er en av de tingene som bidrar til å skape usikkerhet. Det får vi tilbakemeldinger på nå, sier Alstahaug-ordfører Bård Anders Langø.
Seks fylkeskommuner, alle kommunene på Helgeland, fylkesrådet, Olje og gassnettverk Helgeland med 55 bedrifter, og interesseorganisasjonen Petro Arctic. Alle var samstemte på at plattform-prosjektet var en mulighet for Statoil til å bevise at selskapet mener alvor med å skape aktivitet i nord.

160 millioner
Statoil har regnet ut at plattform-jobben gjort i Sandnessjøen ville bli 160 millioner kroner dyrere, enn alternativet på Stord. I dette tallet ligger besparelsen som ville kommet ved å gjennomføre slepet fra Sandnessjøen ut til feltet vest av Røst.
Statoil mener dessuten at generell risiko knyttet til gjennomføring av prosjektet i Sandnessjøen, et sted der slike jobber ikke er gjort tidligere, er høyere enn på Stord.
- Vi fant ingen spesifikke «showstoppere» i Sandnessjøen, som prosjektleder i Statoil, Torolf Christensen uttrykker det overfor Helgelands Blad.
- Vi har sånn sett kvalifisert Sandnessjøen for slike større oppdrag. Tekniske og naturgitte forutsetninger er til fordel for Sandnessjøen, sier Christensen.
 
Mer jobb, tross alt
Plattform-prosjektet Aasta hansteen ville gitt intens lokal aktivitet i 6-8 måneder, angivelig med 3-400 mann i sving til enhver tid. Potensielle lokale ringvirkninger har vært estimert til rundt 300 millioner kroner. Til tross for dette tapet, får Helgeland sterk økning i aktiviteten i forbindelse med feltutbyggingen.
• Helgelandsbase får basedriften under boring, utbygging, og drift av feltet. Helikopter skal fly fra Brønnøysund.
• Subsea 7 vil drive sine marine operasjoner med sju-åtte konstruksjons- og subseafartøyer ut av Sandnessjøen, med    oppstart i løpet av de kommende 12-18 måneder.
• Aker Solutions starter senere i vår byggingen av bunnrammene til subsea-utstyret på anlegget i Sandnessjøen.
• Statoil er dessuten sentral i etableringen av subsea-basen i Sandnessjøen.
• Momek i Mo i Rana skal lage sugeankrene til feltinstallasjonen, og Wasco Energy har lagt klargjøringen av den 480 kilometer lange rørledningen Polarled til Mo i Rana.
• Molab fikk nylig en rammekontrakt med Statoil på å utføre miljøanalyser fra hele norsk sokkel.

- Vi jobber videre for å få til lokale ringvirkninger, for eksempel knyttet til borekampanjen på feltet, og medvirkning fra lokal industri i driftsfasen av Aasta Hansteen-feltet, sier prosjektleder Torolf Christensen.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter