Oss-nor vant Goliat

Baseverkstedet Oss-nor Hammerfest as har fått vedlikehold og modifikasjon av ventiler på Goliatfeltet.

 
Kontrakten gjelder både i klargjørings- og driftsfasen av Goliatfeltet, og omfatter arbeid med ventiler offshore. I tillegg kommer service- og vedlikeholdsaktivitet av ventiler som må utføres på verksted på land. Kontrakten inneholder også en opsjon for annet relatert arbeid.

Ringvirkninger lokalt
– Oss-nor er en konkurransedyktig og kompetent leverandør som har bidratt med tjenester til olje- og gassindustrien i over 30 år. Det er en stor fordel at selskapet er etablert i Hammerfest, for vi har som mål at Goliat-prosjektet skal skape lokale og regionale ringvirkninger. Oss-nor-avtalen er dermed helt i tråd med vår kontraktstrategi, der arbeidsplasser og næringsutvikling i nord står sentralt, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff hos oppdragsgiveren, oljeselskapet Eni Norge.
Avtalen gjelder i første omgang i tre år, men inneholder en opsjon på ytterligere to forlengelser på to år hver, totalt sju år til sammen.

Trenger flere medarbeidere
Oss-nor fra Kristiansund har i dag ni ansatte i Hammerfest. I løpet av 2014 skal bedriften vokse til å bli om lag 18 ansatte.
- For oss er det viktig å rekruttere kompetanse lokalt og være en aktiv verdiskaper som bidrar til at Hammerfest-regionen vokser sammen med aktiviteten i Barentshavet, sier administrerende direktør Kristine Jørstad Bock i Oss-nor Hammerfest as.
 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter