Nytt leteareal 
ved Helgeland

Franske Total og norske
 Noreco har fått nytt leteareal i Norne-området.

NYE MULIGHETER: Regjeringen har tildelt nytt leteareal, som kan bidra til å gi Norne-skipet forlenget liv. illustrasjon: Statoil


Petro Puls: Morten Hofstad

Franske Total gjorde i 2011 det lovende oljefunnet Alve Nord, rett nord for Norne, muligens mer enn 100 millioner utvinnbare fat.
Funnet vil kreve ytterligere boring for å sikre trygg mengdeberegning.

Fransk interesse
I regjeringens tildeling av nytt leteareal denne uka, fikk Total ansvaret for lisens 760, som er naboareal til Alve Nord.
– Vi valgte å søke på nytt areal siden vi jobber i det samme området. Denne tildelingen er i tråd med våre ønsker. Vi har ambisjoner videre, som vi ikke ønsker å gi slipp på. Når det kommer til videre boring på Alve Nord har vi så langt ikke fastlagt et videre leteprogram. Dette vil avhenge av en samlet vurdering i området, og tilgang på rigg, sier kommunikasjonssjef Leif Harald Halvorsen i Total til Helgelands Blad.

Borer i vår
Stavanger-baserte Noreco starter i nærmeste framtid leteboring i brønnen som har fått navnet Verdande, i umiddelbar nærhet av Alve Nord og Norne.
Estimatet for vårens boring på Verdande strekker seg opp mot en kvart milliard fat, i beste fall. I myndighetenes tildeling i denne uka fikk Noreco to nye lisenser (761 og 762), som ligger nordøst for Norne. Noreco beskriver geologien i en av de nye lisensene som tilsvarende med Verdande.

Viktig for Statoil
Både Noreco og Total vil kunne spille en nøkkelrolle for Statoil, som trenger større reserver av olje og gass i arbeidet med å forlenge livet til Norne etter år 2022.
Nye funn i Nornes nærområde de siste årene har blitt bygd ut med undervannsanlegg og rørledninger tilbake til Norne, skipet. Siste utbyggingen av denne typen er olje-satellitten Skuld, som ble satt i produksjon i fjor.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter