shearwatergeodata

Shearwater skyter langt mot nord

Bilde: Siden 2013 har Shearwater prosessert mer enn 40 000 km seismikk i uåpnet del av Barentshavet for Oljedirektoratet, forteller denne illustrasjonen fra deres blog 12. juni 2018. I høst var deres ”Amazon Conqueror” der på nye undersøkelser.

Leiv Nordstrand

Shearwater GeoServices har i løpet av etableringen i 2016, bygd opp en flåte på 23 skip. Det begynte med at GC Rieber i Bergen og Rasmussengruppen i Kristiansand gikk sammen og opprettet selskapet, der Rieber hadde båtene og Rasmussen kom inn med kapital. Veksten har kommet gjennom nye oppkjøp, ikke gjennom nybygg. Det er nok et eksempel på konsolideringen i oljeservice og offshore siden krisen slo inn i 2014.

Neste steg ble tatt i 2018 da Shearwater overtok WesternGeco’s marine avdeling med en seismikkflåte på 12 fra den franske oljeservicekjempen Schlumberger. Samtidig kjøpte Schlumberger seg inn i Shearwater med 15 %, og Rasmussen og Rieber ble da sittende med 65 og 20 %. Det hele dreide seg om en transaksjon på formidable fem-seks milliarder kroner.

Tredje fase ble innledet i fjor, og transaksjonen er nå på nyåret endelig formalisert ved at de sju båtene til det franske geofysikkselskapet CGG og Eidesvik Offshore på Bømlo er overtatt av Shearwater. Samtidig kommer Eidesvik inn på eiersiden i Shearwater med 3,75 %, en eierandel de eventuelt kan la gå videre til CGG. Det følger med kontrakter for oppdrag for CGG i fem år for minst to skip årlig.

Dessuten etablerer CGG og Shearwater et felles teknologiselskap for seismikkskyting og videreutvikling av streamerne som blir tauet, og for behandling av de svære datamengder som innhentes.

Men dette har Shearwater skaffet seg en flåte som opererer i de fleste viktige globale offshoremarkedene. Selskapet ledes fra lokaler i Bergen av Irene Waage Basili, som bl.a. var ti år i rederiet Wilh. Wilhelmsen i Oslo.

Rieber fra sel til seismikk

GC Rieber har en lang forhistorie som ”Skinn-Rieber” – en sentral aktør i norsk selfangst. Det skjedde gjennom deres mottak og beredning av selskinn og etter hvert også gjennom egne selfangstskuter som opererte fra Kvitsjøen til Jan Mayen og Newfoundland. Med dette skaffet de seg en polar erfaring som har fulgt det familieeide selskapet siden. Det viser seg gjennom båter med isklasse, som endog har ledsaget cruiseskip gjennom Nordvestpassasjen.

GC Rieber Shipping har foruten de fire båtene som opereres for Shearwater, egne fartøy innen subsea/konstruksjon, hvorav det ene er leid ut som kabellegger for Nexans. Et annet kan ta oppdrag for offshore vindkraft. De har også en isbrytende taubåt og to båter som frakter mannskap for oljeselskapene som opererer på den russiske stillehavskysten.

GC Rieber må ikke forveksles med en annen grein av Rieber-familien, kjent som Rieber & Søn. De bygde bl.a. opp den store suppefabrikanten Toro i Arna ved Bergen, men solgte ut sin næringsmiddelindustri til Orkla i 2012. Siden 2010 har også denne familien gått inn i skipsfart, gjennom selskapet Hansa Tankers.