borgarting lagmannsrett

Miljøorganisasjoner tapte klimasøksmålet mot staten

Av NTB

Oppdatert med at avgjørelsen blir anket

Fire miljøorganisasjoner vant ikke fram med klimasøksmålet sitt mot staten for brudd på miljøparagrafen. Dommen fra Borgarting lagmannsrett blir anket.
– Ved den konkrete vurderingen kom lagmannsretten, som tingretten, til at vedtaket ikke innebar brudd på Grunnloven paragraf 112. Det ble særlig lagt vekt på at det i dag er usikkert om det vil bli gjort drivverdige funn og om vedtaket vil føre til utslipp, skriver lagmannsretten i en pressemelding.

Dommen fra lagmannsretten var enstemmig.

– Når det gjelder risikoen for lokale miljøskader, er denne for lav til å kunne innebære brudd på Grunnloven paragraf 112, heter det videre.

Miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom, som sto bak søksmålet, opplyser til NRK at de anker avgjørelsen.

Tapte i tingretten
I 2016 saksøkte Greenpeace og Natur og Ungdom staten for brudd på Grunnlovens paragraf 112 – miljøparagrafen – Grunnloven etter at det ble åpnet for oljeleting i Barentshavet. Senere har også Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet sluttet seg til søksmålet.
I januar i fjor tapte organisasjonene i Oslo tingrett, og de ble pålagt å dekke statens sakskostnader på 580.000 kroner.

Dommen ble anket, og ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett i november.

Behandlet i Stortinget
I retten argumenterte regjeringsadvokaten med at tildelinger av lisenser i Barentshavet er behandlet flere ganger i Stortinget og advarte mot å forrykke maktbalansen mellom de folkevalgte og rettssystemet.
Miljøorganisasjonene viste i sin anke til Norges forpliktelser i Parisavtalen og mente at «det kreves drastiske tiltak for å holde grensene for temperaturstigning som verden er enige om».

«Utslipp fra petroleumsproduksjon er Norges klart største utslippsdriver, og Norge er blant verdens største petroleumsprodusenter», ble det påpekt videre.

FN-råd
Både Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt frarådet i sin tid tildeling av letelisens for flere av de aktuelle blokkene, og miljøorganisasjonene fikk også nylig støtte fra FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David Boyd.
Norge bør «slutte å lete etter nye olje- og gassreserver, stanse utbyggingen av oljeinfrastruktur og bruke sin rikdom og oppfinnsomhet til å bli en fossilfri økonomi», slo Boyd fast i september i fjor.