fiskegarn.fotoForskning.no

Nofir kan gjenvinne oppdrettsnøter igjen

Illustrasjonbilde. Foto Forskning.no

I juli 2018 innførte EU et nytt regelverk. Over natten ble oppdrettsnøter definert som farlig avfall.

Dette førte til at Nofir måtte stoppe innsamlingen og gjenvinning. Nofir har nå fått på plass alle nødvendige tillatelser og gjenvinningen kan fortsette, skriver selskapet i en medling.

Nofi As er en ledende aktør for innsamling av kasserte redskaper fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. Selskapet har etablert et sirkulærøkonomisk nettverk som skaper verdi samtidig som det bekjemper den langvarige trusselen som plast påfører livet i havet og miljøet.

- Vi er veldig fornøyd med å få på plass alle tillatelsene for å imøtekomme de nye kravene fra myndighetene. Etter ett og et halvt år er vi igjen klare til å starte innsamling av kasserte fiskeri- og oppdrettsredskaper. Vi ønsker å tilby en bærekraftig og økologisk løsning for kasserte redskaper, sier daglig leder i Nofir Øystein Alekandersen.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter