rabb Bomek.miljobilde

Bomek-konsernet er refinansiert

Selskapet har lyktes med å få på plass en samlet løsning som sikrer videre drift, ifølge en pressemelding.

- Løsningen er for alle praktiske formål på plass, selv om noen mindre forhold gjenstår å formalisere, sier styreleder Bjørn Hesthamar

- Faren for en konkurs har vært høyst reell, men vi har hele tiden arbeidet med den målsetting å unngå et slikt utfall, sier Hesthamar. - Det ville vært det utfallet alle hadde tapt mest på, sier han.

Den løsningen som nå velges innebærer at det etableres en ny selskapsstruktur. Denne foretar en virksomhetsoverdragelse gjennom et kjøp av driftsmidler, varer og immaterielle eiendeler fra dagens Bomek, samt samtlige aksjer i datterselskapet Mil Sec Norge AS. Dermed overtas alle kapabiliteter, herunder ansatte, driftsmidler, rettigheter m.v. av det nye selskapet.

All ny virksomhet og alle nye kontrakter framover vil leveres fra det nye selskapet, mens et lite knippe pågående prosjekter som er i sluttføringsfasen avsluttes gjennom det gamle selskapet.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter