havbunn.illustrasjon

Enorme verdier på havbunnen ved Svalbard

Foto: Oljedirektoratet

Norske forskere har registrert enorme forekomster av marine mineraler på havbunnen ved Svalbard. Verdien er anslått til 1000 millarder kroner, melder TV 2.

Det dreier seg om mineraler som kobber, sink, gull og sølv.

Det har vært uført flere forskningstokt på Mohnsryggen ved Svalbard, og resultatene er svært lovende, men det gjenstår mye forskning.

- Mineralene har kommet opp med varmt vann fra jordas indre gjennom sprekker i jordskorpa. Et foreløpig estimat er verdier for 1000 milliarder kroner, forteller Egil Tjåland, instituttleder for geovitenskap og petroleum på NTNU til TV 2.

– Her snakker vi om store muligheter for norsk industri, men også for verdiskaping og bosetting i nord, sier Geir Seljeseth, leder for Europa-kontoret til fagforeningsgruppen IndustriEnergi.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter