oljegKynge.helgreg

Inngår samarbeid

Fornøyde samarbeidspartnere: F.v. Bjørn Audun Risøy, daglig leder Kunnskapsparken Helgeland AS, Stig Sørra, daglig leder Helgeland Regionråd, Charles Lien, styringsgruppeleder Olje- og gassklynge Helgeland (OGH) og Thomas Borgen, prosjektleder OGH og Kunnskapsparken Helgeland AS.

Pressemelding

Helgeland Regionråd har inngått samarbeidsavtale med Olje- og gassklynge Helgeland om konferansen Offshore Nordland i basebyen Sandnessjøen.

Helgeland regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Alstahaug, Brønnøy, Bindal, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vevelstad, Vega og Vefsn. Olje- og gassklynge Helgeland (OGH) er et klyngesamarbeid mellom 45 bedrifter fra hele Helgeland og kunnskapsaktører, der Kunnskapsparken Helgeland AS ivaretar prosjektledelse.

Stig Sørra, daglig leder i Helgeland Regionråd:
- HR har et ønske om å involvere næringslivet i større grad som utførende part i prosjekter hvor vi er involvert. Dette er i tråd med vår strategi og gir oss anledning til å fokusere mer på arbeid av mer strategisk art. Vi har arrangert konferanse de siste to årene, og finner det naturlig å se til OGH som en medarrangør for framtidige konferanser slik at det faglige blir godt ivaretatt og næringslivet settes i sentrum.

Thomas Borgen, prosjektleder OGH:
- Da HR uttrykte et ønske om samarbeid var det helt naturlig for oss å gå i dialog, og vi er veldig glad for at klyngens posisjon som en samlende aktør blir anerkjent. Det er uttrykt ønske om at OGH tar eierskap og arrangøransvar for konferansen samtidig som det blir mer fokus på faglig innhold og styrket profilering av næringslivet på Helgeland. Målet er å revitalisere konferansen ved å øke fokuset på tilstøtende næringer, teknologi og synergier mellom ulike bransjer, samtidig som man har FNs klimamål som et bakteppe. Det er helt essensielt at konferansen er aktuell og omhandler tema som er relevante for bedrifter på Helgeland, da får vi en attraktiv møteplass hvor nye muligheter oppstår. Jeg er sikker på at programkomiteen vil sørge for at innholdet blir meget interessant. Vi har allerede startet planleggingen og ser fram til å arrangere årets Offshore Nordland, den viktigste møteplass for Helgelands leverandørindustri.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter