KareKvaloy.ytrenamdalfagskole

Starter ledelsesutdanning innen havbruk

– Endelig kan de første deltakere på «Ledelse havbruksoperasjoner» søke opptak, sier en forventningsfull leder Kåre Kvaløy ved Ytre Namdal fagskole. Foto: Lillian Lyngstad.

Lillian Lynstad, Ytringen

Ved å kombinere teknologi og biologi med ledelse vil fagskolen i Rørvik øke kompetansen for folk innen sjøbasert servicenæring. Behovet i havbruksnæringa er kartlagt, og nå er det nye tilbudet sjøsatt, melder Ytringen.no

1. februar åpnet porten for å søke «Ledelse havbruksoperasjoner» ved Ytre Namdal fagskole. Dette er et samlingsbasert studium over to år, hvor målgruppen er personell som alt jobber i havbruksnæringa. Foruten at ledelse vil gå som en rød tråd gjennom de to årene, er det spesielle at studiet kombinerer teknologi og biologi. I praksis betyr det at den som jobber på servicebåten skal forstå fiskehelse – samtidig som den med utdanning innen fiskehelse skal forstå brønnbåter og de begrensningene som de har.

– Fram til nå har lignende utdanning ikke eksistert. Og hva det er tale om er vesentlig for næringa: ulike behandlinger, fiskevelferd og sikre operasjoner, sier Kåre Kvaløy ved Ytre Namdal fagskole i en pressemelding. Han verdsetter at tett dialog med næringa har ført til en ny høyere yrkesfaglig utdanning.

Studiet er en kombinasjon av kompetanse som ikke finnes. Per i dag har slike medarbeidere gjerne fagbrev i akvakultur, eventuelt matros- eller tilsvarende maritim grunnutdanning. «Ledelse Havbruksoperasjoner» er ulike gruppers mulighet til å komme inn på høyere utdanning. Ettersom studiet vil være samlingsbasert kan deltakerne stå i full jobb mens de gjennomfører programmet over to år. Samtidig oppnår de både studiepoeng og en fagskolegrad.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter