Statoil med milliard-kutt

- Reduserer kostnader med 30 prosent

Statoil gjør dramatiske kutt i sine budsjetter for vedlikehold og modifikasjon (V&M) på norsk sokkel.

Skal gjøre mer jobb selv

Etter det Offshore.no kjenner til har Statoil informert sine viktigste leverandører om et kutt på mellom 20 og 30 prosent for 2014.

- Høyt kostnadsnivå er en utfordring for hele bransjen på norsk sokkel og i Statoil er det enighet om en forbedringsagenda der et av tiltakene er å redusere eksterne kostnader med 30 prosent uten å øke egen bemanning. Det sier Statoils informasjonssjef Ørjan Heradstveit.

- I dette ligger det at en større del av vedlikeholds- og modifikasjonsarbeidet offshore blir gjort av egne ansatte. Vi jobber sammen med leverandørene for å øke effektiviteten og redusere kostnadsnivået innen vedlikehold og modifikasjoner.

Bruker for lang tid og er for dyr

Kuttene kommer helt uventet på de store aktørene i dette markedet og det har vært hektisk møtevirksomhet i etterkant av at opplysningene nådde leverandørene. Statoil har også møtt syv store leverandører for å snakke om hvordan fremtiden blir. Oljeselskapet vurderer det slik at norske leverandører har en for høy timepris og bruker for mange timer på sine prosjekter. 

- Vi ser at timer brukt på engineering og kostnader øker, og vi er nødt til å jobbe sammen for å møte denne utfordringen. Vi presenterer Statoils forbedringsagenda der vi peker på punkter vi kan bli bedre på, blant annet mer standardisering og forenkling. Vi har også innført konseptfrys tidlig i prosjektet for å unngå sene endringer. Disse vet vi er kostnadsdrivende. Det er viktig for oss å jobbe sammen med leverandørene for å styrke konkurransekraften på norsk sokkel sier Statoils direktør for prosjekter, Anders Opedal til oljenettstedet offshore.no

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter