Statoil med milliard-kutt

- Reduserer kostnader med 30 prosent

Statoil gjør dramatiske kutt i sine budsjetter for vedlikehold og modifikasjon (V&M) på norsk sokkel.

Skal gjøre mer jobb selv

Etter det Offshore.no kjenner til har Statoil informert sine viktigste leverandører om et kutt på mellom 20 og 30 prosent for 2014.

- Høyt kostnadsnivå er en utfordring for hele bransjen på norsk sokkel og i Statoil er det enighet om en forbedringsagenda der et av tiltakene er å redusere eksterne kostnader med 30 prosent uten å øke egen bemanning. Det sier Statoils informasjonssjef Ørjan Heradstveit.

- I dette ligger det at en større del av vedlikeholds- og modifikasjonsarbeidet offshore blir gjort av egne ansatte. Vi jobber sammen med leverandørene for å øke effektiviteten og redusere kostnadsnivået innen vedlikehold og modifikasjoner.

Bruker for lang tid og er for dyr

Kuttene kommer helt uventet på de store aktørene i dette markedet og det har vært hektisk møtevirksomhet i etterkant av at opplysningene nådde leverandørene. Statoil har også møtt syv store leverandører for å snakke om hvordan fremtiden blir. Oljeselskapet vurderer det slik at norske leverandører har en for høy timepris og bruker for mange timer på sine prosjekter. 

- Vi ser at timer brukt på engineering og kostnader øker, og vi er nødt til å jobbe sammen for å møte denne utfordringen. Vi presenterer Statoils forbedringsagenda der vi peker på punkter vi kan bli bedre på, blant annet mer standardisering og forenkling. Vi har også innført konseptfrys tidlig i prosjektet for å unngå sene endringer. Disse vet vi er kostnadsdrivende. Det er viktig for oss å jobbe sammen med leverandørene for å styrke konkurransekraften på norsk sokkel sier Statoils direktør for prosjekter, Anders Opedal til oljenettstedet offshore.no

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter