kunnskapsparken.videokonf

Kunnskapsparken Helgeland vil hjelpe flere bedrifter

Foto: KPH

Pressemelding

Kunnskapsparken Helgeland (KPH) er et regionalt innovasjonsselskap med 15 ansatte med høy kompetanse på innovasjon og forretningsutvikling, og et stort nettverk regionalt og nasjonalt.

Vi får daglig henvendelser fra bedrifter som ønsker bistand, og vi ser at vi kan bidra når næringslivet nå møter massive utfordringer.

Nå jobber vi intensivt med å hjelpe bedrifter og samarbeidspartnere gjennom Korona-krisen. KPH følger nasjonale retningslinjer og jobber fra hjemmekontor og digitale samhandlingsløsninger. Aktiviteten tilpasses, men vi er operative og tilgjengelige.

Det er lansert flere nye virkemidler for næringslivet de siste dagene og vi ønsker å hjelpe flere gründere og bedrifter med råd og veiledning. Bedrifter som får lavere aktivitet vil kunne utnytte tidsvinduet til å jobbe med utvikling og nye prosjekter som gjør de sterkere rustet til å møte framtida etter at krisen er over.

Hva kan Kunnskapsparken Helgeland bidra med?

• Kompetanseheving for ansatte: Vi bistår med å megle fram og tilrettelegge relevante opplæringstiltak både på kort og lang sikt

• Tenke nytt rundt virksomhet/forretningsmodell: Våre forretningsutviklere bistår bedriftene med kompetanse, nettverk og finansiering.

• Sette fart på utviklings-/innovasjonsaktivitet: Vi har medarbeidere som bistår i utvikling av søknader og prosjekter, og med å finne partnere og finansiering.

• Bistå bedriftene å skaffe finansiering fra blant andre Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd

 Les mer om KPH her

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter