Iskanten.Ilu.Norsk olje og gass

Regjeringen bestemmer seg om iskanten i neste uke

Kart: Norsk Olje og Gass

Av NTB/HB

Venstre-leder Trine Skei Grande sier til TV2 at forventningen i stortingsgruppen er at iskantsonen flyttes sørover og at oljeindustrien ikke får slippe til i Barentshavet nord.

Spørsmålet om hvor iskanten skal gå, handler i praksis om hvor langt nord det skal være tillatt med oljeaktivitet. Grande går langt i å antyde at regjeringen ikke vil søke en enighet med Frp, men heller se mot Arbeiderpartiet.

– Frp har et syn på iskantsonen som ikke er delt av verken fagetatene eller andre politiske partier. Frp sitter ikke i regjering lenger, og det er den blågrønne regjeringen som skal ta stilling til dette, sier Venstre-lederen.

Jon Georg Dale, energi- og miljøpolitisk talsperson i Frp, sier til TV 2 at han ikke kan forstå at Høyre vil gå med på å flytte iskanten sørover.

– Jeg legger til grunn at en regjering som er avhengig av Frps støtte i mange viktige spørsmål, kommer til oss for å finne løsninger som gir forutsigbarhet for olje- og gassindustrien. Alt annet enn det vil være et ekstremt dårlig signal både til alle som jobber i sektoren, men også for den samarbeidsviljen regjeringen har sagt at de skal utvise overfor Frp, sier Dale.

Hva er iskantsonen?
Iskantsonen er overgangssonen mellom isfritt og isdekket hav, definert som et isdekke på mellom 15 prosent og 80 prosent av sjøarealet. Iskantsonen er biologisk viktig fordi det her skjer en periodisk stabilisering av det  øvre vannlaget i tilknytning til issmelting og mye solinnstråling. Dette fører til en relativt kortvarig, men intens produksjon av planteplankton i vannmassene ved iskanten og i selve iskantsonen. Dyreplankton, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl utnytter dette, og samles rundt iskanten.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter