sinkaberghansen smoltanlegg

SinkabergHansen reiser bygg på over 13.000 kvadratmeter

Byggingen av et storskala smotanlegg er i god rute . Foto Hildegunn Nielsen Hanssen

Et storskala smoltanlegg er i ferd med å ta form ved Svaberget like over grensa til Trøndelag og et steinkast fra Bindal kommune, melder Brønnøysunds Avis.

I 2017 kjøpte SinkabergHansen Svaberget camping og i dag opparbeides det et område på 85 mål til Svaberget Smolt AS.

Anlegget har en investeringsramme på 600 millioner kroner og mange bedrifter er involvert i byggeprosessen.

I februar ble det lyst ut stillinger og interessen var stor. – Vi fikk nesten 50 søkere da vi lyste ut stillingene på Svaberget. Det var mange gode søkere, og vi valgte ut to lokale personer som har takket ja til stillingene. Vi forventer at vi vil søke etter flere folk til høsten, sier Elling Bøkestad som er konsernansvarlig for settefisk i SinkabergHansen og har ansvar for driften på Bindalssmolt og for driften i det nye selskapet Svaberget Smolt AS.

Litt fakta om anlegget:

• Dimensjonerende årsproduksjon: 8 mill. smolt / 2000 t

• Areal største bygg: 13 200 m2

• Totalt karvolum: 13 700 m3

• Maks stående biomasse: 840 t

• Installert effekt: > 4 MW

• Mengde betong: 6 600 m3

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter