kart PGNig

Gass til Polen fra Helgeland gjennom ny rørledning

Bilde: Baltic Pipe Project. Ill. PGNiG.

HavPuls: Leiv Nordstrand

Arbeidet med avgreiningen fra det norske gassnettet i Nordsjøen over Danmark til Polen kommer i gang i andre halvår.

Det framgår av en kontrakt polske GAZ-SYSTEM har inngått med rørleggingsselskapet Saipem Ltd. Den er på 280 mill. euro, rundt 3 mrd. kr, og omfatter den polske delen av Baltic Pipe Project. Arbeidet med ”landfalls” og trasé for ledningen tas først, og selve leggingen av rør offshore skal begynne neste år.

EU-støttet samarbeidsprosjekt

Østersjøledningen er et samarbeidsprosjekt mellom GAZ-SYSTEM og danske Energinet. I forsyningskjeden av gass for produksjon, overføring og distribusjon fram til forbruker (oppstrøm, midtstrøm og nedstrøm) er begge de to selskaper for overføring, Energinet også for strøm. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til mellom 12 og 16 mrd. danske kroner, og EU har i flere omganger innvilget tilskudd på i alt 267 mill. euro. Ledningen inngår i EUs program for å binde sammen Europa gjennom ny infrastruktur.

Gass fra Helgeland via Skarv

Polske PGNiG vil gjennom sitt norske oppstrømselskap levere gass via Baltic Pipe. I feltet Shrek i nærheten av Skarv gjorde PGNiG sitt første funn som operatør i fjor, og i en kommentar het det at de skulle ta gassen «hjem» via Baltic Pipe.

Selskapet inngikk i februar en avtale om overføring av operatørskapet til Aker BP, noe som gjør at feltet knyttes opp mot Skarv. Det overtok samtidig andeler i Alve Nord i samme område. Da avtalen nylig ble sluttført, sa PGNiGs direktør at han var glad for at dette falt sammen med at utbyggingen av Baltic Pipe skal begynne.

Fra Skarv FPSO vil gass gå videre via Åsgard Transport til Kårstø og derfra gjennom Europipe II til avgreiningen østover. Østersjøledningen er prosjektert for levering av 10 mrd. kubikkmeter gass årlig. Den omfatter i alt rundt 600 km ledning fra Europipe II til Polen. Hele ledningen er planlagt ferdig i oktober 2022. Da utløper en kontrakt for russisk gass til Polen. Som kjent ønsker Polen å gjøre seg mer uavhengig av russisk gass.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter