Horvnes heli mai

Ønsker å etablere stort lakseanlegg på Horvnes

Byggingen planlegges på området nord for det bebygde industriområdet. Foto Morten Hofstad

Morten Hofstad Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Et nytt firma legger planer for et stort settefiskanlegg til flere hundre millioner kroner på Horvnes i Sandnessjøen.

Alstahaug kommune la denne uka ut søknaden fra firmaet Nordland Settefisk AS til offentlig ettersyn. Søknaden om konsesjon til fylkeskommunen, etter akvakulturloven, ble sendt i slutten av mars. Det skal også søkes utslippstillatelse etter forurensningsloven, og tillatelse etter matloven og naturmangfoldloven. Det argumenteres i søknaden for at prosjektet ikke vil trenge konsekvensutredning.

Neppe byggestart i år

Nordland Settefisk AS ble stiftet i fjor høst, med Bjørn Erik Sørvig som styreleder og Kristian Johnsen som styremedlem. Sistnevnte er daglig leder i havbruksfirmaet Letsea AS. Sørvig jobber i samme firma som leder av forskningsprosjekter.

Planen, slik den framstår i søknaden, er å bygge et stort settefiskanlegg på området nord for det bebygde industriområdet på Horvnes. Selve bygningsmassen er beregnet til hele 17.000 kvadratmeter.

Helgeland Havn eier grunnen, og vil ved eventuell utbygging fylle ut det foreløpig ikke fullførte området vest for Horvnes Marina.

– Vi jobber ut fra en plan der vi fyller ut området for senere å feste ut tomten til selskapet bak denne satsingen. Vi er ennå tidlig i prosessen, og det er mange forhold som må avklares, men vi ønsker å få dette til i lag med initiativtakerne, sier assisterende havnedirektør i Helgeland Havn, Trond Nygård.

Ytterligere fyllmasser er tenkt tatt ut i det så langt ikke utsprengte området inne på baseområdet, rett nord for subsea-anlegget, får Helgelands Blad opplyst hos Helgelandsbase.

Svær investering

Investeringen er foreløpig ikke nøyaktig kostnadsberegnet, men vil trolig komme på opp mot en halv milliard, gitt hva lignende anlegg koster andre steder. Til sammenligning har hele Horvnes-utbyggingen, med alle anlegg, kostet noe i overkant av én milliard. Hvem som skal delta som investorer i det nye prosjektet er foreløpig ikke bekreftet.

I drift mener initiativtakerne at anlegget kan gi 12-16 arbeidsplasser, i hovedsak folk med høy industri- og biologikompetanse.

– Nå starter søknadsprosessen, som i beste fall vil ta et halvår. Eventuell byggestart er nok ikke realistisk allerede i år, sier Bjørn Erik Sørvig til Helgelands Blad.

Avansert teknikk

Tidligere initiativer for lignende anlegg, både på Strendene og på Leines-siden, har blitt stoppet av hensyn til krav til Nasjonale Laksefjorder (Vefsna).

Årsaken til at Nordland Settefisk mener de ikke vil påvirke villaksen, er tekniske og produksjonsmessige forutsetninger. Anlegget vil bli såkalt «Ras II» som innebærer resirkulering, rensing og gjenbruk av vann. Anlegget vil benytte ferskvann fra eksisterende infrastruktur på Horvnes (cirka 1.500 kubikkmeter i døgnet), sammen med sjøvann som skal hentes på 120 meters dyp i nærområdet.

Ras II-teknologien gjør at vannforbruket reduseres til en tredel av vanlige RAS-anlegg. Sammenlignet med et gjennomstrømmingsanlegg, uten gjenbruk av vannet, vil vannforbruket i det planlagte anlegget være bare en prosent. En ytre ringmur skal tjene som barriere mot rømming av fisk til sjøen fra anlegget.

Avfall til biogass

Avfallsstoffer og næringssalter fra produksjonen vil bli samlet opp som slam, og kan anvendes i et biogass-anlegg, som er planlagt lagt til området på Strendene, nok et utviklingsprosjekt der Letsea-miljøet er sentrale i planleggingen. Anlegget vil benytte desinfisert rogn, som skal sikre at smittestoffer ikke kommer inn i produksjonen fra starten.

Anlegget tenkes dimensjonert for å produsere både vanlig smolt (5,4 millioner fisk i året, 100 gram), men også «storsmolt» (5,4 millioner fisk i året, 500-650 gram).

Storsmolt betyr at matfiskfasen (i sjøen) kan reduseres fra tradisjonelt 16-18 måneder, til rundt 10 måneder. Dette regnes som et viktig tiltak i arbeidet for å redusere lusepresset i den siste vekstfasen fram til slakteklar laks. Åkerblå har allerede gjort undersøkelser av strøm i fjorden og havbunnen i området. Tekniske beregninger knyttet til det planlagte anlegget er laget av AkvaGroup.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter