skarv bilde mindre

AkerBP planlegger utbygging av Gråsel-funnet ved Skarv

AkerBP har utsatt de fleste ikke-sanksjonerte prosjektene som følge av koronakrisen og oljeprisfall, men Gråsel-funnet vest av Sandnessjøen er ikke blant disse.

Dette betyr at feltet som inneholder ca 15 millioner fat oljeekvilalenter skal knyttes opp mot Skarv FPSO. Investeringene er beregnet til 1,2 milliarder kroner. Sentralt i selskapet får vi opplyst følgende:
- For Gråsel ser vi at verdi og kontantstrøm blir best mulig bevart med å fortsette modningen i henhold til plan. Vi må likevel vurdere en del risikofaktorer før vi tar investeringsbeslutning (DG3), planlagt i tredje kvartal.
Videre melder selskapet at Aker BP har besluttet et betydelig kutt i porteføljen, og har inntil videre satt alle ikke-sanksjonerte prosjekt på hold. Det primære målet er å sikre og styrke vår finansielle robusthet.
Samtidig videreføres det høye aktivitetsnivået i Skarvområdet med produksjon fra Skarvskipet, ferdigstilling og oppstart av Ærfugl-feltet og modning av funn og prospekt i området rundt Skarv. Disse er i en tidlig fase og modnes videre med begrenset behov for kapital.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter