Endelig subsea-signatur

Ny industri etableres i basebyen Sandnessjøen


BP og Statoil har lagt grunnsteinen for subsea-senter i
Sandnessjøen ved å  signere kontrakten til Helgelandsbase.  Dermed etableres en helt ny industri i
basebyen.
Nøyaktig tre år har gått siden BP første gang lanserte ambisjonene for et subsea-miljø i Sandnessjøen. Fredag 14. februar ble kontrakten fra BP og Statoil med Helgelandsbase signert. Kontrakten ble vunnet i konkurranse med Coastbase Nordland AS på Strendene.
- Vi er glade for fortsatt å bidra til videreutvikling av petroleumsaktiviteten på Helgeland. Samarbeidet med Statoil gjør at vi sammen kan få en mer robust og effektiv håndtering av subseaverksted og lager, sier Eldar Larsen driftsdirektør for BP i Norge.

20 år
Helgelandsbase skal bygge et anlegg på over sju tusen kvadratmeter som skal romme verksted, lager, og kontorer. BP og Statoil skal leie anlegget i minst 20 år framover fra åpning høsten 2015. Kontraktens varighet var så spesiell at hovedkontoret til BP i London måtte kobles inn i godkjenningsprosessen.
- Dette er en viktig seier for oss, og vil bety mer aktivitet. Kontrakten har en varighet på 20 år og det betyr at Helgelandsbase kan se fremover og satse langsiktig. Etableringen av subsea-anlegget i Sandnessjøen er også positivt med hensyn til ringvirkninger for lokale leverandører, sier administrerende direktør i Helgelandsbase, Jann Greger Winsents.

- Ingen unnskyldning
Helgelandsbase har med dette investert 900 millioner kroner i anlegg på Horvnes.
- Nå finnes ikke lenger unnskyldninger for ikke å bruke Sandnessjøen, sa Winsents med to av verdens største oljeselskaper som tilhørere i salen på pressekonferansen.
Anlegget skal romme verksted, flere lager, kontorer, samt et uteareal på rundt 25 dekar. Alstahaug havnevesen venter på avklaringer om de skal bygge et omfattende industrikai i tilknytning til subsea-senteret.
- Det er så langt ikke sagt at subsea-anlegget krever ny kai. Dette vil i tilfelle komme som tema etter hvert som utbyggingen detaljplanlegges, opplyser havnedirektør Trond Nygård til Helgelands Blad.

Tre leverandører
I første omgang er det undervannsutstyret fra Skarv (BP), Urd, Skuld, og Aasta Hansteen (Statoil) som er lokalisert til det planlagte anlegget i Sandnessjøen.
Skarv-utstyret er levert av General Electric. Skuld, Urd og Aasta Hansteen er Aker Solutions-utstyr.
Regiondirektør Kjell-Are Vassmyr i Aker Solutions gleder seg over at avgjørelsen er tatt, og at anlegget kommer på plass.
- Foreløpig er det for tidlig å si hvordan vi vil posisjonere seg for service på subsea-utstyret i Sandnessjøen, sier Vassmyr. Om få uker starter Aker Solutions byggingen av bunnrammene til Aasta Hansteen-feltet i verftsanlegget på Strendene. Aker Solutions har i løpet av et par år vokst til kommunens største private arbeidsgiver.
Foreløpig sies det ingenting om ett av landets største subsea-anlegg, Norne, som i stor grad er levert av en tredje leverandør, FMC Kongsberg.

Store skip
Subsea 7 har fått kontrakter på byggingen av Aasta Hansteen, og har signalisert at de skal benytte Sandnessjøen som landbase i prosjektet. Rundt åtte svære subsea-fartøyer skal være dedikert til operasjonene som vil starte i 2015.
- Norne-feltet er et av de største undervannsopererte felt på norsk sokkel og vi står foran en betydelig aktivitetsøkning i Norskehavet med Aasta Hansteen-utbyggingen. Det har vært viktig for Statoil å få på plass et subseaverksted og lager i Sandnessjøen. Dette vil gi bedre beredskap og kostnadseffektiv støtte for våre subsea-aktiviteter i området, sier Astrid Sørensen, ansvarlig for felles operasjoner i Utvikling og produksjon Norge i Statoil.

Venter nye jobber hvor
- Jeg tror subsea kommer til å gi flere jobber enn baseområdet i dag har fra før, sier assisterende næringssjef i Nordland Fylkeskommune, Terje Stabæk.
Stabæk har de siste årene jobbet mye med subsea-prosjektet sammen med BP. En rapport fra Norconsult mener mulighetene er til stede for at 20-30 leverandørbedrifter slår seg ned i tilknytning til subsea-basen, noe som innen 2020 kan gi rundt 300 jobber i Sandnessjøen.
Stabæk vil ikke gå like høyt på banen nå, men tror altså at «subsea» kan utvikles seg til den viktigste jobbskaperen i basemiljøet, som til i dag har gitt rundt 200 arbeidsplasser i Sandnessjøen.
- Det er nå jobben starter, sier Stabæk.

- Aker viktig
Han sikter til kvalifisering av arbeidskraft, nye utdanningstilbud, og arbeid for å trekke inn flere leverandørbedrifter.
- At Aker Solutions allerede er så tungt til stede vil være en viktig brikke videre. De hadde neppe etablert seg i Sandnessjøen uten utsiktene til et marked innenfor service på subsea-utstyr, sier Stabæk.
- Om vil over noe tid vil kunne få på plass 100-200 nye jobber, vil bare tiden vise, sier Terje Stabæk.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter